Levada do Norte

Levada do Norte rakennettiin vuosina 1947-1952 ja se on yksi Madeiran saaren pidemmistä (kokonaispituus noin 50km) levadoista. Sen alkulähde on Paúl da Serran tasangon pohjoispuolella Seixalin laaksossa, josta se virtaa Encumeadan ja Serra de Águan vesivoimalan kautta Ribeira Bravan laakson rinteitä edelleen Campanárion kautta aina Estreito de Câmara de Lobosiin asti. Levadan tärkein tehtävä on kuljettaa pohjoisen sadevesiä etelän viljelyksien käyttöön.
Levada do Norte on myös kuuluisa erityisen sankarillisena rakennusurakkana sillä maasto on ollut varsinkin Ribeira Bravan laaksossa erityisen haastavaa. Useita ihmishenkiä on menetetty tämän levadan rakentamisen aikana.
Levada do Nortelta löytyy haastavia ja helppoja osuuksia mutta myös vaihtelevia ja se sisältää useita tunneleita osuudella Eira Mourãosta Encumeadaan ja levadan alkulähteelle.

Reittejä ja levadoja

8. Levada Norten alkukohta Covãossa

Estreito de Câmara de Lobosin alueelta lähdetään kohti Covãon kylää ja Levada Norten alkukohtaa.

joulukuu 2023
+

7. Estreito de Câmara de lobos

Estreito de Camâra de Lobos on Madeiran tärkein viininviljelysalue ja tutustumme seuraavaksi siihen Levada do…

joulukuu 2023
+

6. Ribeira da Caixa

Ribeira da Caixan laakso on keidas Levada do Nortella Estreito de Camâra de Lobosin tiheään…

joulukuu 2023
+

5. Ribeira da Caixan laaksoon

Levada do Nortella kuljetaan Nogueira ja Garachio nimisten Camâra de Lobosin asutuksien kautta kohti Ribeira…

joulukuu 2023
+

3. Eira do Mourãosta Espigáoon

Levada Nortella aloitetaan käveleminen Eira do Mourãosta Espigáon tunnelille Ribeira Bravan laakson upeissa maisemissa.

joulukuu 2022
+

2. Ribeira Fundasta Eira do Mourãoon

Levada do Norten reitin osuudella lähdetään Ribeira Fundan laakson pohjukasta ja jatketaan vaellusta kohti Eira…

joulukuu 2022
+

1. Boa Mortesta Ribeira Fundaan

Boa Mortesta (Hyvä kuolema) Levada do Nortea pohjoiseen.

joulukuu 2022
+

4. Caldeiran jokilaaksossa

Quinta Granden tunnelin jälkeen jatketaan Levada do Nortella Ribeira do Caldeira-joen laakson rinnettä.

joulukuu 2022
+

3. Quinta Granden laakso

Levada do Norten reitillä kävellään Quinta Granden laaksossa ja päädytään Cabo Giráon harjanteen alittavalle tunnelille.

joulukuu 2022
+

2. Campanáriosta Quinta Grandeen

Kävellään Levada Nortea seuraten Quinta Granden laaksoon Campanarion laakson rinteiltä.

joulukuu 2022
+

1. Levada Nortea Campanárioon

Levada Norte Campanariossa tarjoaa kulkijalle avaria laaksomaisemia ja reitti alkaa Boa Mortesta.

joulukuu 2022
+

6. Levada Norten alkulähde

Aloitetaan todellinen viimeinen "pyhiinvaellus" tai ponnistus kohti massiivisen Levada do Norten alkulähdettä.

heinäkuu 2012
+

5. Levada Norte Seixalin laaksossa

Levada do Nortella kahden 1,3 kilometriä pitkän tunnelin kautta Seixalin laaksoon.

heinäkuu 2012
+

4. Levada Norten tunnelit

3 kilometriä Levada do Nortea ja kokonaiset 6 Levada Norten tunnelia seuraavat toisiaan peräjälkeen.

heinäkuu 2012
+

3. Levada Norte ER208 Ginjas

Tällä osuudella Levada do Norte alittaa ER208-tien, joka risteilee Paúl da Serran tasangolta alas pohjoiseen…

heinäkuu 2012
+

2. Levada do Norte Folhadalissa

Folhadal on luonnon vihreä näyttämö, jonka kautta Levada do Norte virtaa Encumeadaan.

heinäkuu 2012
+

1. Levada do Norte Encumeadassa

Seuraamalla Levada do Nortea Encumeadasta pääset tämän massiivisen levadan alkulähteelle.

heinäkuu 2012
+

4. Levada Norte Espigáossa

Espigáon tunnelin jälkeen Levada do Norten maasto muuttuu astetta vaarallisemmaksi, kun polun vieressä oleva rinne…

joulukuu 2010
+

5. Norten levadalla Picon laaksoon

Levada do Nortella viidenneltä tunnelilta Ribeira do Picon laaksoon.

lokakuu 2007
+