25 lähteen levadalta Casa de Abrigoon

Viimeksi reitillä 2.3.2008, klo 15.25

Polulla Casa de Abrigoon

On kaksi mahdollisuutta siirtyä 25 lähteen levadalta Casa de Abrigoon ja Levada do Riscolle. Ensimmäistä Calhetan tunnelin jälkeen ylös rinteeseen haarautuvaa polkua seuraamalla päädytään Levada do Riscolle ja edelleen Casa de Abrigon metsänvartijoiden majalle. Polku nousee aluksi lyhyet portaat ja jatkuu rinteessä kivettyä polkua ja portaita rinteen jyrkkyydestä riippuen.

25 lähteen levadalta Levada do Riscolle

Matka 25 lähteen levadalta Casa de Abrigolle kestää noin 15 minuuttia riippuen kulkijan kunnosta. Koko matka on kapuamista ylöspäin sillä on noustava 1050 metrin korkeuteen Levada das 25 Fontesin korkeudesta. Matka jatkuu vuoroin maapohjaista polkua, kivettyä polkua ja kivistä rakennettuja portaita astellen. Puusto on puukanervien ohella siellä täällä kasvavia laakeripuulajeja ja muita laurisilvametsille tyypillistä puustoa. Eteen tulee hienoja ja vaikuttavia metsämaisemia, joissa puusto luo tunnelmaa kurottaen tunnelmallisesti runkojaan polun ylle. On ilo kävellä tällaisessa metsäisessä maastossa. Matkalla voidaan nähdä suurehkoja laakeripuita, joiden oksistoilla kasvaa naavaa ja rungot ovat usein vuoratut erilaisilla sammalilla.

Näkymä levada das 25 Fontesille Riscon levadalle johtavalta polulta.
Näkymä levada das 25 Fontesille Riscon levadalle johtavalta polulta.

Alun tapaan reitti jatkuu edelleen portailla ja kulkee melko jyrkästi mutkitellen rinnettä ylös. Polku ja portaat on taidokkaasti ladottu kivistä. Alun kapuamisen jälkeen jatketaan hieman tasaisemmassa maastossa, kunnes taas kiivetään jyrkemmin portaita myöten. Ohitetaan myös kohta, jossa Levada do Riscon vesi kulkee alas Levada das 25 Fontes -levadalle jatkaakseen matkaansa edelleen Calhetan puolelle. Polun viereisessä maastossa on mielenkiintoinen kallioon louhittu nelikulmainen luolan suuaukko. Luolalle johtaa myös pieni polku.

Kivetyt portaat Casa de Abrigon polulla ja jättiläiskanervia.
Kivetyt portaat Casa de Abrigon polulla ja jättiläiskanervia.

Tämä polku on todella nautinnollinen, kun jo aiemmin mainitsemani puiden oksat luovat tunnelmallisia varjoja maastoon, kun auringonvalo siivilöityy oksiston lävitse. Polkujen ja portaiden kivetykset tekevät myös ainakin minuun suuren vaikutuksen. Laakeripuiden runsaat lehvistöt tekevät metsistä runsaat ja tunnemme metsän rauhallisen hoitavan vehreyden mielen jokaisessa sopukassa. Ei todellakaan ole ihme, että Madeiralla sanotaan olevan tervehdyttävä vaikutus ihmiseen. Edellä mainitussa puhuttiin kyllä muistaakseni Madeiran ilmastosta mutta kuitenkin. Vuoroin polku muuttuu portaista heinikkoiseksi ja taas portaiksi maaston jyrkkyyden mukaan, kunnes saavutaan Levada do Riscolle.

Keskellä Levada do Risco ja sen vieressä oleva pari metriä leveä polku. Vasemmalla yhdyspolku 25 lähteen levadalle ja oikealla portaat Casa de Abrigolle.
Keskellä Levada do Risco ja sen vieressä oleva pari metriä leveä polku. Vasemmalla yhdyspolku 25 lähteen levadalle ja oikealla portaat Casa de Abrigolle.

Riscon levadalta Casa de Abrigoon

Vajaassa vartissa ollaan noustu Levada das 25 Fontesilta Levada do Riscolle, jonka kulkuväylä muistuttaa polun sijasta metsätietä. Tästä lähdettäessä Levada do Riscoa vasemmalle päädytään lopulta Riscon keskimmäiselle vesiputoukselle. Jos et halua siirtyä tästä suoraan Casa de Abrigoon voit seurata Levada do Riscoa ja saavut melko pian levadalta oikealle haarautuvalle polulle, joka johtaa myös Casa de Abrigoon rakennusten pohjoispuolelle. Tässä Levada do Riscon risteyksessä levadan toisella puolella alkavat jyrkät portaat ylös rinteeseen, joita seuraamalla ollaan muutaman kymmenen metrin kuluttua Casa de Abrigon takapihalla.

Jatketaan Casa de Abrigo metsänvartijoiden rakennukselle jyrkkiä portaita seuraamalla. Portaat risteilevät edestakaisin jyrkässä rinteessä. Polulta saavutaan Casa de Abrigon rakennusten alapuolelle. Vuonna 2008 rakennusten alapihalla oli puiset piknik-pöydät, joilla nauttia eväitä. Tuolloin ei Nature Spot Cáfen kaltaista palvelua alueella ollut tarjolla vaan eväät tuli olla matkassa mukana. Myös rakennukset olivat muistini mukaan tyhjillään autiona.

On toisaalta hyvä, että Rabacalin eristyksissä olevalle alueelle on tullut palveluita. Toisaalta palvelut houkuttelevat aina lisää ihmisiä ja jos retkeilijä hakee yksinäisyyttä ja ”rauhaa” kulkemiseen, Rabacal saattaa ihmisten paljouden takia ahdistaa ja tuntua täysin väärältä kohteelta. Asioissa on aina kaksi puolta ja luultavasti myös palveluiden tuleminen Casa de Abrigoon on herättänyt sekä positiivisia että negatiivisia reaktioita ja tunteita.

Casa de Abrigon piknik-pöytiä vuonna 2006, jolloin Nature Spot Cafe:a ei ollut vielä avattu.
Casa de Abrigon piknik-pöytiä vuonna 2006, jolloin Nature Spot Cafe:a ei ollut vielä avattu.